Nytt högeffektslabb i Västerås

Det nya globala labbet, ABB Low Voltage Laboratory, som är en del av ABB Electrification i Västerås invigdes idag och är ett av ABB-koncernens mest omfattande högeffektlabb för lågspänningsprodukter. Det ska användas för att prova och certifiera produkter som kan hjälpa kunderna att förbättra sin effektivitet, säkerhet och lönsamhet.

I ABB:s nya högeffektslabb för lågspänningsprodukter kommer ABB att utföra provning och certifiering av sina produkter inom lågspänning, för spänningar upp till 1000 VAC och 1500 VDC och strömmar upp till 20 000 A.
Investeringen på ca 100 miljoner kronor är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och en av de enskilt största infrastrukturinvesteringarna globalt inom affärsområdet Electrification. Här kommer produkter som kontaktorer och mjukstartare att provas som en central del i utveckling och underhåll av ABB:s produkter. Labbet är byggt för att klara en hög säkerhetsnivå kombinerat med en hög provningskapacitet.
– Vi är mycket glada att ha ett labb där vi effektivt kan prova våra produkters maximala prestanda och kontrollera produkternas slitstyrka och livslängd vid olika typer av hård belastning, säger Espen Mathisen, labbchef ABB Low Voltage Laboratory. Det innebär att vi kan vidareutveckla kvalitativa marknadsledande produkter för våra kunder samtidigt som vi kommer bli mer effektiva.
Användningen av ABB:s lågspänningsprodukter har under de senaste 20 åren skiftat till att i högre grad vara inom förnybar energiproduktion, exempelvis vindkraft och solkraft. Förnybar energiproduktion ställer nya krav på provning och därmed ändrad prestanda på provningsresurserna.
– Vi är glada att vi har fått förtroendet att göra den här stora investeringen i Västerås, säger Linda Wennberg, chef för ABB:s affärsenhet Control Products i Sverige. Vi kan dubblera kapaciteten för provning och därmed snabbare kunna få ut produkterna på marknaden och samtidigt hålla hög kvalitet.
Nästan all elektrisk utrustning till det 1200 kvm stora labbet är levererad av ABB. Byggnaden är utrustad med solceller på taket som förser labbet med en del av elkraftbehovet och labbet har även en egen anslutning till 130 kV-nätet som är i storlek med anslutningen för en stadsdel. I labbet kan 5-6 medarbetare arbeta.

Comments are closed.