Nytt forskningsområde vid LTU

Forskningsområdet eMaintenance vid LTU ska bidra till att utveckla innovativa lösningar för industrin. En av dessa lösningar är eMaintenance Cloud inom vilken ”industriella appar” kan utvecklas för effektivare underhåll inom bland annat järnväg, gruva, väg, flyg samt papper och massa. Ett nytt labb för apputveckling invigs i januari 2013.


Fotograf/Källa: Leif Nyberg/LTU

– Man bygger en industriell app-plattform i vårt nya eMaintenance Lab där olika intressenter inom olika industrier kan utbyta information med varandra i realtid och säkerställa att rätt information når fram till rätt mottagare i rätt tid, säger Ramin Karim, biträdande professor inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Dessa appar kan till exempel bidra till att minimera risker för tågstopp på grund av brister i underhåll. Det nya forskningsområdet eMaintenance Cloud presenterades vid den internationella konferensen eMaintenance 2012 där forskare från 12 länder mötts under tre dagar. Hela grundidén med en Cloud (moln) lösning är effektiv informationsförsörjning. Det sker i ett helt nytt labb på universitet, eMaintenance Lab, genom att bygga en industriell app-plattform som gör det möjligt hantera komplex information och samarbeta i realtid. Behovet av detta är stort inom såväl industri som transportsektor, enligt LTU

– Jag tror att det är bland det viktigaste vi kan forska om nu. Vi måste lösa det tillsammans i ett branschsamarbete, vi måste forska tillsammans då vinner vi mycket, dels förståelse mellan varandra, vi delar på kostnaderna som är små i förhållande till vad ett stopp kan innebära, säger Christian Eriksson, enhetschef Utveckling och Anläggningsutformning vid Trafikverket.

Fokus på underhåll är stort just nu då även Riksrevisionen planerar att göra en genomlysning av transportsektorn där även spår- och fordonsunderhåll omfattas. Drift och underhåll var också ämnet för eManitenance 2012 arrangerad av Luleå tekniska universitet som avslutades på fredagen. Universitetet med sitt järnvägstekniska centrum JVTC och SKF University Technology center är ledande inom drift och underhåll och nu tillkommer även det nya eMaintenance Lab som ska invigas i början av 2013, ett labb som inte minst efterfrågas av industrin.

– Det är ju klart att det är väldigt många teknologier som samverkar, som man behöver kunna mäta bättre, man behöver kunna samla in data, man behöver analysera data bättre, man behöver koppla ihop olika system för det är ju en multifunktionell sak, säger Tomas Lagerberg, forskningschef inom ABB vars kunder finns inom process- och verkstadsindustri.

Comments are closed.