IBM spår framtida innovationer

Varje år presenterar IBM sin framtidsspaning, ”5-in-5”, en prognos för fem tekniska innovationer som förutspås förändra vårt sätt att arbeta, leva och interagera, under de närmaste fem åren.


Bild: IBM

Spaningen baseras på en analys av väsentliga samhällstrender tillsammans med information från tusentals biologer, ingenjörer, matematiker och läkare på IBMs forskningscenter runt om i världen. I år handlar spaningarna om datoriserade sinnen, att kunna se, lukta, känna, smaka och höra. Det är den sjunde spaningen i sitt slag sedan 2006 där IBM nu förutspår att nästa era av datorer och kognitiva system kommer kunna stötta människor inom de fem sinnena.

 • Syn
  Vi tar ungefär 500 miljarder bilder på ett år och 72 timmar video laddas upp på YouTube varje minut. Det är inte mänskligt möjligt att kunna ta in all denna information. Med framtida datorstöd kan exempelvis röntgenbilder och ultraljudsbilder analyseras inom sjukvården. Ofta är medicinska avvikelser svåra för det mänskliga ögat att upptäcka. Genom att datorer kan se mönster och upptäcka små avvikelser hjälper de läkare att upptäcka medicinska problem.
 • Hörsel
  Inom fem år kommer datorsystem att kunna analysera ljud, som exempelvis vibrationer, och analysera avvikelser eller förändringar. Detta kan hjälpa till att avgöra vilket träd som är på väg att falla i en skog eller för att upptäcka om en bro har svagheter.
 • Känsel
  IBM-forskare utvecklar för närvarande applikationer för handeln, sjukvården eller andra områden som kan dra nytta av simulerad känsel. Detta kan till exempel innebära att du kan få känslan av en tygkvalitet på en skärm när du handlar på nätet. Denna typ av teknik utnyttjas redan idag i exempelvis spel, där du via din spelkontroll exempelvis får känslan av att köra över ett ojämnt underlag i ett bilspel.
 • Lukt
  Att kunna lukta är ett bra sätt att avgöra olika molekyler som finns i luften. Med datoriserad luktregistrering kan det gå att avgöra om det exempelvis finns smittsamma bakterier på ett sjukhus eller om någon är på väg att bli sjuk.
 • Smak
  Genom att datorer kan avgöra hur atomer och molekyler ska kombineras för att uppnå en viss smak. Det kan i framtiden möjliggöra att nyttig mat kan smaka som godis. Det kan exempelvis ha ett värde för diabetessjuka, som då kan tillfredställa ett sötsakssug med mat som ger bättre balans för deras blodsocker.

Dessa nya förmågor kommer hjälpa oss att bli mer medvetna och mer produktiva. De kommer hjälpa oss att fatta bättre beslut, förbättra vår hälsa och levnadsstandard, berika våra liv och bryta ner alla typer av hinder såsom exempelvis avstånd, språk, kostnad och otillgänglighet.

– Dessa förutsägelser och nya möjligheter kombinerar teknik som funnits en tid med helt nya innovativa landvinningar, säger Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM i Sverige. Utvecklingen, storleken och priserna på dessa tekniker gör att dessa smått utopiska förutsägelser inom en snar framtid kan få verklig användning hos företag, i det offentliga och för oss som individer i våra smarta telefoner.

IBM genomför framtidsspaningar främst för att ge den egna och andras verksamheter stöd i att välja prioriteringar, se nya affärsmöjligheter och som vägledning i produkt- och tjänsteutveckling. Ju tidigare man vet var utvecklingen är på väg desto bättre kan man, i god tid, anpassa verksamheten, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.