Nytt EU-projekt öppnar dörrar

Tyndall National Institute i Irland, CEA-Leti i Frankrike och Imec i Belgien har startat ett samarbete i ett projekt döpt till ASCENT (Access to European Nanoelectronics Network) som ska mobilisera Europas forskningskapacitet inom nanoelektronik.

Projektet har tilldelats 4,7 miljoner euro från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 och syftar till att ge europeiska forskare inom nanoelektronik öppen tillgång till de avancerade anläggningar som de tre förfogar över. Samtidigt kommer industrin att engageras genom en "Industry Innovation Committee” och resultaten från forskningen avser ge hårdvarutillverkare viktig information för att förbättra nästa generations elektroniska prylar.

Tyndall National Institute har utsetts som projektsamordnare.

– Vi är glada över att samordna ASCENT-programmet och att vara partner till de världsledande instituten CEA-Leti och Imec. Tyndall har en stor erfarenhet av att driva framgångsrika samarbeten med ”öppen- åtkomst”-program som ger verklig ekonomisk och samhällelig påverkan. ASCENT har kapacitet till ett paradigmskifte för den europeiska forskningen genom oöverträffad tillgång till spjutspetsteknik. Vi är övertygade om att ASCENT kommer att se till att Europa ligger kvar i framkanten av den globala utvecklingen inom nanoelektronik, säger Tyndall National Institutes CEO Dr. Kieran Drain.

Comments are closed.