Nya BGA-kulor utan omsmältning

Retronix har utvecklat processen "IC Rescue" – en process för att lyfta en BGA från ett kretskort och förse den med nya lodkulor utan att utsätta den för omsmältningstemperaturer och mekanisk åverkan.

 

 

Kortet "bakas" för att driva ut fukt och för att förvärma kortet. BGA:n värms endast underifrån och lyfts omedelbart när lodet smälter. Överflödigt lod avlägsnas sedan med luftkniv.
Därefter appliceras nya lodkulor med laser i kvävgas, BGA:n tvättas, inspekteras och förpackas eller monteras.
Denna process är helt utvecklad av Retronix och löser många av de problem som normalt är förknippade med "reballing".  Metoden innebär att kretsen inre inte utsätts för omsmältningstemperaturer. Traditionella metoder för att förse en BGA med nya lodkulor kan innebära att den kapslade IC:n utsätts för upp till 6 omsmältningscykler. De flesta tillverkare av IC tillåter max 3 cykler för att garantera data och tillförlitlighet. Lodet avlägsnas dessutom utan att använda mekaniska hjälpmedel som lödfläta och tennsug. Därmed undviker man både svårkontrollerad termisk påverkan och mekaniska skador som repor och sprickbildning.
Retronix kan applicera såväl blyfria som SnPb -kulor och därmed även konvertera mellan RoHS-utförande och SnPb.  Dessutom kan man förse en BGA med Plastic Core Solder Balls (PCSB). En BGA-kula av PCSB-typ har en kärna av polymer med barrärlager av koppar och nickel och yttre lager av SnAg-lod. En PCSB-kula är ett blyfritt alternativ för att öka avståndet mellan IC och subsubstrat vilken ger är en stor fördel i många applikationer där man önskar ett större och väldefinierat avstånd mellan IC och substrat.


PCSB-kula

Stora mängder IC skrotas varje dag trots att det inte är något fel på själva IC:n. Problemet kan var dåliga lödfogar, kortet kan vara en prototyp eller det kan vara något annat fel på kortet. Det finns goda skäl att bättre ta tillvara fungerande IC. Förutom att spara pengar så undviker man att kretsar når mindre nogräknade återvinningsföretag för att dyka upp på marknaden både med förfalskad märkning och med skador.

Comments are closed.