Nytt bredbandsbolag

Teracom bryter ut sin verksamhet inom bredbandsområdet i ett nytt, separat bolag med namnet Comet Networks AB.

Genom det nya bolaget hoppas Teracom kunna stärka sina marknadspositioner och öka tillväxten inom framför allt dagens verksamhetsområden, bredbandsnät och stads- och fastighetsnät. Bildandet av Comet Networks ingår i en större förändring av koncernen där Teracom ska skapa en mer effektiv organisation och ny vd för Comet Networks blir Robert Nilsson. Nilsson kommer närmast från en tjänst som vd vid Sting Networks AB.

Formellt bildades Comet Networks den 1 januari, men verksamheten kommer successivt att flyttas över under det första kvartalet i år. Antalet anställda, varav merparten plockas med från Teracom, kommer att uppgå till ett 30-tal personer.

Comments are closed.