Nytt 450-bråk avgjort

Det senaste bråket om tilldelningen av frekvensutrymmet runt 450 MHz, samtidigt som det analoga NMT 450 gått i graven, har avgjorts i länsrätten. En ansökan från Nordisk Mobiltelefon Sverige AB om att få tillgång till ett utökat frekvensområde från de ursprungliga 2×1,8 MHz till 2×4,5 MHz handlades av Post- och telestyrelsen som ett omprövningsärende och godkändes av myndigheten i augusti 2007. Ett beslut som PTS nu får bakläxa för.

Operatören Nordisk Mobiltelefon Sverige AB (NMAB) vann som bekant Post- och telestyrelsens (PTS) frekvenstilldelning 2005 som genomfördes med ett auktionsförfarande och som avsåg vilken operatör som skulle få disponera 2×1,8 MHz av frekvensutrymmet runt 450 MHz. Ett ärende som vandrade hela vägen upp till regeringsrätten.

Sedan dess har ett nytt juridiskt bråk blossat upp där Generic Mobile Systems Sweden AB klagat på det beslut som PTS tog i augusti 2007 och som innebar att hela frekvensutrymmet 463,0-467,5/453,0-457.5 HMz, alltså totalt 2×4,5 MHz, skulle få disponeras av NMAB utan att erbjudas till övriga intressenter på marknaden.

Länsrätten i Stockholm beslutade den 21 december att riva upp PTS beslut och återvisar i sin dom ärendet tillbaka till PTS för förnyad handläggning. Länsrätten finner inte att det förelegat några särskilda skäl för PTS att underlåta en så kallad allmän inbjudan (med till exempel ett auktionsförfarande) enligt lagen för elektronisk kommunikation, LEK.

Comments are closed.