Nyinvesteringarna ökar

Enormt intresse för investeringar i innovationsbolag, enligt Chalmers Innovation.

– Under fjolåret gjordes flest nyinvesteringar i våra bolag sedan IT-boomen. Totalt investerade privata riskkapitalister, affärsänglar och offentliga aktörer drygt 100 miljoner kronor och investeringstakten fortsätter att öka, säger Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation

Tillgången på kapital är avgörande för att innovationsbolagen ska kunna växa och sedan Chalmers Innovation startade för tio år sedan har nära en miljard kronor investerats i bolagen.

– Detta är naturligtvis väldigt glädjande. Förklaringen till det stora intresset är framförallt att det är bra bolag med stor tillväxtpotential. Att det gick så bra under förra året beror på att vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat och att många aktörer ser att de kan göra väldigt bra affärer genom att satsa pengar i våra bolag. Det offentliga finansieringssystemet står dessutom bättre rustade vid denna lågkonjunktur än tidigare lågkonjunkturer. Det märker vi genom att Innovationsbron, Almi och Västra Götalandsregionens stärker upp sina engagemang både avseende ägarkapital och lånefinansiering. Dessutom ser vi ett fortsatt stort intresse från privata riskkapitalister och affärsänglar. Samtidigt har vi själva kommit i gång med vår investeringsfond, så det är många olika faktorer som samverkar i rätt riktning.

Av de pengar som satsades i bolagen under fjolåret stod det det privata ägarkapitalet för 94 miljoner kronor och offentliga låneinvesteringar för 8 miljoner kronor.

Comments are closed.