Nya Wallenbergpengar till svensk forskning

Chalmers får drygt 50 miljoner kronor i årets utdelning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Chalmers nanotekniklaboratorium ska köpa in utrustning som behövs för svensk forskning inom nanoteknologi och Onsala rymdobservatorium ska använda sitt anslag till två nya radioteleskop. Även KTH och Lunds universitet får stor del av anslagen.

 

Bildmontage som visar hur tvillingteleskopet kan se ut på plats vid Onsala rymdobservatorium. I högra hörnet syns observatoriets 20-metersteleskop i sitt skyddande klotformade radom.
Fotograf/Källa:Onsala rymdobservatorium/Västkustflyg
Antenner: NASA/GSFC/Elizabeth Zubritsky

Under 2012 satsar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse främst, men inte enbart, på livsvetenskaper och nanoteknologi – två av Chalmers styrkeområden. I årets beslutsomgång har stiftelsen avsatt totalt 352 miljoner kronor för forskningens infrastruktur. Av den summan går 220 miljoner till livsvetenskap och medicin, och 88 miljoner till nanovetenskap.

Tillverkning i nanoskalan ska förbättras
Chalmers nanotekniklaboratorium tilldelas 22 miljoner kronor som ska användas till ny utrustning för nanolitografi. I första hand till ett nytt system för elektronstrålelitografi för tillverkning av elektronikkomponenter och andra strukturer i nanostorlek. Tekniken är mycket viktig inom nanoteknologin och har varit en förutsättning för flera forskningsgenombrott på Chalmers. Som exempel inom det här området refererar Chalmers till två relativt nyligen presenterade nyheter: Dels en mikrofon på kvantmekanisk nivå , dels hur Chalmers lyckats skapa ljus ur vakuum .

Andra lärosäten som får del av anslaget inom infrastruktur för teknik och fysik är Lunds universitet – som tilldelats 30 miljoner kronor inom området nanoteknologi – och Kungliga tekniska högskolan (KTH), som också får 30 miljoner kronor till utrustning för nanoteknologi samt för medicinsk teknik. Medlen kommer bland annat gagna den nationella forskningsinfrastrukturen för elektronstrålelitografi döpt till Myfab där, förutom Chalmers, även KTH/Acreo och Uppsala universitet ingår.

– Anslaget gör det möjligt för oss att köpa in den allra senaste teknologin så att svensk forskning inom nanoteknologi kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen. Med den nya utrustningen kommer vi bland annat kunna halvera storleken på de minsta komponenterna som går att tillverka, säger Peter Modh, avdelningschef på Nanotekniklaboratoriet vid Chalmers i ett pressmeddelande.

Kapaciteten kommer också att öka, bland annat genom att man anställer ytterligare en person inom elektronstrålelitografi. Detta är viktigt eftersom allt fler forskningsprojekt behöver använda tekniken, samtidigt som det finns en efterfrågan från industrin att använda utrustningen på Chalmers.

Nya radioteleskop ska mäta jordens rörelser
Onsala rymdobservatorium får 29,7 miljoner kronor för att bygga två nya radioteleskop. Tillsammans ska de mäta jordens rörelser mer noggrant än någonsin förut – genom att använda universums avlägsna galaxer för att positionsbestämma teleskopen. Mätningarna kommer sedan att användas av forskare som studerar samspelet mellan jordens inre, jordskorpan, atmosfären, havet och klimatet.

– De två antennerna blir 12 meter i diameter och kommer att arbeta tillsammans i ett nätverk av liknande teleskop som nu byggs och planeras runt om i världen, säger Robert Cumming, astronom och informatör på Onsala rymdobservatorium. Genom att göra mätningar av galaxer miljardtals ljusår bort, kommer tvillingteleskopet och dess syskon runt om i världen att kunna bestämma sina lägen på jorden – och i rymden – med tio gånger bättre precision än vad som är möjligt idag.

Tekniken kallas för geodetisk långbasinterferometri (geodetic VLBI på engelska).

Fakta om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare. Övrig fördelning av anslagen kan läsas via den här länken.

Comments are closed.