Nya rön om grafen

NPL har tillsammans med forskare från USA, Danmark och Sverige publicerat forskningsresultat om hur ljus kan användas för att kontrollera grafens elektroniska egenskaper.

Forskningsresultaten har publicerats i Journal of Advanced Materials under rubriken "Non-volatile Photo-Chemical Gating of an Epitaxial Graphene-Polymer Heterostructure". Forskningsresultaten uppges vara ett viktigt steg i utvecklingen mot högkänslig, grafen-baserad elektronikutrustning.

I sin artikel förklarar forskningsgruppen att när grafen är belagd med ljuskänsliga polymerer kan materialet noggrant kontrolleras. Denna effekt skulle kunna utnyttjas för att utveckla robusta, tillförlitliga sensorer för rök, giftiga gaser, eller någon specifik molekyl.

I gruppen ingår forskare från National Physical Laboratory (NPL), Universitetet i Köpenhamn, University of California Berkeley, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Lancaster University.

Comments are closed.