Nya regler för återvinning av elprylar

Enligt föreningen Batteriåtervinningen införs idag den 1 oktober nya regler som innebär att Sverige får tusentals nya insamlingsplatser för återvinning av elprylar. När du köper en ny elprodukt, kommer butiken som säljer den att kunna ta emot din gamla, enligt en mot en-principen. Och nästa år höjs återvinningsmålet från 65 till 75 procent.

Enligt föreningen Batteriåtervinningen införs idag den 1 oktober nya regler som innebär att Sverige får tusentals nya insamlingsplatser för återvinning av elprylar. När du köper en ny elprodukt, kommer butiken som säljer den att kunna ta emot din gamla, enligt en mot en-principen. Och nästa år höjs återvinningsmålet från 65 till 75 procent.

– Detta är ett stort och viktigt steg för att göra det enklare för oss konsumenter att återvinna elektronik. En tredjedel av de batterier och elprylar som säljs idag blir liggande i hemmen när de är förbrukade. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Annars riskerar metallerna att ta slut på sikt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Sedan tidigare finns cirka 10 000 insamlingsplatser, bland annat på kommunernas återvinningscentraler. Handelns nya insamlingsuppdrag ska ses mot bakgrund av att det nationella insamlingsmålet för batterier kommer att höjas nästa år, från 65 till 75 procent. Och behovet av ökad återvinning är stort. En beräkning som Batteriåtervinningen har gjort visar att de svenska hushållen 2014 förvarade 22 000 ton förbrukade batterier och uttjänta elprylar i hemmen. Det skulle täcka 170 fotbollsplaner och motsvarar i genomsnitt 5 kilo per hushåll.

– Att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylarna till återvinning är ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle. Nu blir det ännu enklare eftersom tillgängligheten till återvinningsplatser ökar. Batterier och elprylar är dessutom bland det smartaste vi kan återvinna eftersom metallerna går att återanvända igen och igen, säger Micaela Westerberg.

Batteriinformationsföreningen
Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier

Comments are closed.