Nya pengar till solceller

Energimyndigheten meddelar att de nu är klara med fördelningen av det statliga stödet till solcellsanläggningar som i denna omgång är på 50 miljoner kronor. Stödet riktar sig till både företag och offentliga organisationer likväl som till privatpersoner och gäller alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Intresset för att sätta upp solceller har enligt Energimyndigheten under senare år varit stort i alla Sveriges län.

– Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen. Intresset är enormt och nu kan fler som sökt få stöd till sin solcellssatsning. 50 miljoner kronor låter mycket men de räcker ändå tyvärr inte till alla ansökningar, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Årets fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Tidigare har 479,5 miljoner kronor fördelats mellan länen. Ett alternativ till solcellsstödet kan enligt myndigheten vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 50 procent av arbetskostnaden. Men det går inte att kombinera ROT-avdrag med solcellsstöd.

Den sammanlagda solcellskapaciteten har enligt Energimyndigheten fördubblats två år i rad och ligger nu på uppskattningsvis 75 GWh per år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22 700 kilowattimmar per år/hus.

Stödnivån är från och med 1 januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent för övriga. Ansökningar görs hos respektive länsstyrelser, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.