Nya mässnamnet klart

SEE, Scandinavian Electronics Event blir det nya namnet på elektronikmässan, den 13-15 april 2010. Det rör sig dock inte enbart om en tre dagar lång mässa. Mässgeneralen Magnus Ericsson talar om "100 dagar med 100 000 kontanter". Det kommer att bli aktiviteter både före och efter själva mässdagarna.
Inför evenemanget kommer man att samla på intryck från andra mässors aktiviteter. Meningen är också att där sätta upp paviljonger som skall visa vad som är möjligt att åstadkomma med elektronik. Det kommer att bli tävlingar, utbildning och aktioner för att locka studenter.
Upplägger i själva lokalen kommer att helt skilja sig från dagens. Genom lokalen kommer ett stråk att skapas. Kring denna "galery street", som blir en bred gata varifrån det skall bli enkelt att finna olika specialistområden, ligger montrar med låg höjd – kanske så låga som 50-60 cm.
I lokalens periferi finns de stora, höga montrarna. Tanken är att skapa öppen kommunikation mellan människor i ett överskådligare mässlandskap.
Så som tidigare kommer det att finnas ett halvledartorg, paneldebatt och "live production". En mässfest är ett givet inslag.
Till det kommer ett antal paketlösningar som frukost- och lunchmöten riktade till olika målgrupper. Det skall finnas färdiga lösningar för att resa till evenemanget i Stockholm och för utställarna paktlösningar för utställare. Ett sådant kan innehålla eluttag, monterstädning, godshantering, lagring av tomemballage och utställarförsäkring.
Tanken är också att skapa aktiviteter mellan framtidens event, aktiviter likt Blyfritt 2006, men kring då aktuella ämnen.
Avsikten att skapa event är ett resultat den arbetsgrupp inom IM-föreningen som verkat i ett och ett halvt års tid med syfte att förbättra de svenska elektronikmässorna. Lena Norder, vd för föreningen, talar om att med framtida event "höja den svenska elektronikindustrins konkurrenskraft, att ge inspiration och att elektronikbranschen skall få en chans att visa musklerna."

Comments are closed.