LTE plattform för både FDD ochTDD

Ericsson har demonstrerat LTE (LongTermEvolution) för både FDD ( FrequencyDivisionMultiplex) och TDD (TimeDivisionDuplex) funktioner på samma basstationsplattform.


För LTE i TDD-operation i ett antal olika applikationer nåddes hastigheter över 90 Mb/s i nedlänk med 2×2 MIMO  (Multiple InputMultipleOutput). Ericsson har tidigar visat LTE i FDD-operation med hastigheter upp till 160Mb/s.

LTE är den enda teknologi som kan använda samma plattform för båda systemen .

Standarden för LTE för vidareutveckling av 3G mobilsystemet definieras av 3GPP (Third GenerationPartnershipProject) stöder båda spektra (paired och unpaired) och är interoperatibel med dagens system och bandbredder mellan 1,4 och 20MHz. Specifikationer för LTE Terrestrial Radio Access Network blev godkända av 3GPP tidigare i år och kommer att införas i kommande release 8 av 3GPP: 

FDD används huvudsakligen idag (90 procent) men TDD får ökad användning i marknader som exempel Kina där Ericsson nu har etablerat samarbete med Datang Goup.

Ericssons LTE plattform stöder båda spektrumen ger operatörerna flexibilitet och ekonomi för att erbjuda tjänster för  båda systemen.

 

Comments are closed.