DC/DC med en enda spole

Linear Technologys DC/DC-omvandlare LTC3863 behöver bara en enda spole för att generera en negativ spänning från en positiv spänning.

 

Normalt sett kräver omvandlare i låg- och mellaneffektsklassen en betydligt mera komplicerad konstruktion med fler komponenter. LTC3863 förenklar dessutom konstruktionen genom att alla signaler refererar till positiv jord. Ingen av anslutningarna ansluts till negativ spänning och utspänningen begränsas enbart av de valda yttre komponenterna.
Omvandlaren arbetar över ett inspänningsområde från 3,5 V till 60 V . Utspänningen kan väljas mellan -0,4 V till -150 V. Kretsen driver en extern P-kanals MOSFET och arbetar vid en fast frekvens mellan 50 kHz till 850 kHz.

Comments are closed.