Cyb Aero och Astrium tecknar avtal

Cyb Aero, som tillverkar obemannade autonoma helikoptrar, och Astrium Satellites, en del av flyg- och rymdkoncernen EADS, har inlett samarbete på området för automatiska landningssystem för UAV-helikoptrar.

 

Avtalet som undertecknats är en avsiktsförklaring om positioneringslösning för automatisk start och landning av UAV-helikoptrar. Genom att lokalt tillämpa samma principer som används i satellitbaserade globala navigationssystem har Astrium i sitt "High-Precision Local
Navigation System" skapat ett system som kan leverera mycket exakta data beträffande positionen för Cyb Aeros UAV-helikopter relativt landningsplatsen.

Detta system kommer att erbjudas tillsammans med Cyb Aeros obemannade autonoma helikopter APID 60, men kan också användas i bemannade helikoptrar som stöd i deras slutliga inflygnings- och landningsfas.

– Vår typ av helikopter-UAV är anpassad för användning på mindre fartyg som exempelvis Visby-korvetter i den svenska marinen, eller kustbevakningsfartyg. Utmaningen har varit att landa på små fartyg som rör sig mycket på havet. Baserat på Astriums positioneringsgivare kommer vi tillsammans att kunna erbjuda ett unikt system som styr både inflygning mot ett fartyg och automatisk landning med fastlåsning på fartygets däck. Samma teknik kan användas för landning på mobila plattformar på land. Vårt mål är att utveckla ett system som kan starta och landa på en lastbil i rörelse, säger Cyb Aeros vd Leif Erlandsson.

Comments are closed.