Nya blåtandstillämpningar från TI

Texas Instruments Inc. (TI) meddelar att de har tagit fram industrins första kompletta Bluetoothlösningar med låg effektförbrukning och högt integrerade ANT nätverksprocessorer.

TI introducerar nu två trådlösa anslutningslösningar för konsumentmedicin -, mobiltillbehörs-, ”wellness”- och sport-tillämpningar.

Enligt TI förbrukar deras lösningar bara en bråkdel av den effekt som används i traditionella trådlösa anslutningstekniker.

Kretsen CC2540 är en singelmode, lågenergi, Bluetooth-SoC och CC257x två varianter av ANT nätverksprocessorer som enligt TI möjliggör att tilltänkta tillämpningar kan fungera med en enda knappcell i över ett år.

TI skriver att de som enda leverantör av ”båda sidorna” av Bluetooth, lågeffekt (singel och dual mode) och ANT-länkar erbjuder testade, robusta system för både sensortillämpningar och mobila, handhållna enheter. Mer information finns på den här länken.

Comments are closed.