Nokia backar kraftigt

Nokias kvartalsbokslut för första kvartalet 2009 visar en förlust före skatt på 12 miljoner euro. Det skall jämföras med en vinst före skatt på 1 607 miljoner euro samma kvartal förra året. Omsättningen föll från 12 660 miljoner till 9 274 miljoner samma period.

Att resultatet skulle bli sämre var inget oväntat, men att det skulle bli så här dåligt överraskade de flesta bedömare. Nokia räknar nu med en tioprocentig försäljningsminskning för 2009 jämfört med 2008 och en oförändrad försäljning för nästa kvartal. Däremot tror man på en ökad marknadsandel under andra kvartalet.

Comments are closed.