Ny VD på Rotakorn

Jörgen Carlsson tar nu steget från Saven Hitech till att bli vd för komponentdistributören/komponentmäklaren Rotakorn AB.

– Jag har under det senaste året arbetat aktivt i Rotakorns styrelse och lärt känna företaget från insidan, säger Jörgen Carlsson. Rotakorn är ett oerhört intressant företag med verksamhet i sex länder på tre kontinenter. Jag tror starkt på företagets affärsmodell med en mix av traditionell distribution och komponentmäkleri.
Peder Olausson, avgående vd och grundare, fortsätter att arbeta aktivt i företaget som arbetande styrelseordförande.
– Rotakorn har haft en stabil utveckling under de senaste åren med en genomsnittlig tillväxt på över 20 procent. Med rekryteringen av Jörgen förstärker vi organisationen med vitala kärnkompetenser och bygger ett fundament för en fortsatt stark utveckling i såväl Sverige som internationellt.
Jörgen Carlsson är 45 år och har en lång erfarenhet av elektronik- och IT-industrin. Han har haft högre ledande befattningar inom koncerner som Data Respons, Arrow och Bergman & Beving. Han har även en framgångsrik entreprenörsbakgrund i verksamheter som Memstore, Chargestorm och Saven Hitech.
I samband med rekryteringen av Jörgen Carlsson kommer Rotakorn att förstärka sin satsning på produktdistribution och ytterligare vidareutveckla sin internationella verksamhet.

Comments are closed.