Ny vd för Speed Identity

Magnus Löfgren, tidigare försäljnings- och marknadsdirektör på Speed Identity AB, har utsetts till ny vd i bolaget från och med den 1 oktober 2011.

 

Magnus Löfgren
vd, Speed Identity

Speed Identitys förre vd, Magnus Svenningson, lämnar posten efter en period med stora framgångar, både nationellt och internationellt.

Magnus Löfgren har sedan september 2010 arbetat som försäljnings- och marknadsdirektör på bolaget. Magnus Löfgren är 42 år gammal, har en ekonomexamen från Uppsala universitet och har en lång bakgrund inom IT-branschen där han arbetat med internationell försäljning för Honeywell Scanning & Mobility, Åkerströms Trux, Cycore, Intergraph Computer Systems samt Adobe Systems.

Målsättningen och inriktningen för Speed Identity kommer även fortsättningsvis vara att stärka bolagets nationella och internationella position, samt att i samarbete med systemintegratörer leverera system för biometrisk datafångst för säkerhetsdokument såsom pass, visum, ID-kort och körkort, enligt ett pressmeddelande.

Speed Identity levererar lösningar för biometrisk datafångst och enrollering. Företagets system fångar och kvalitetssäkrar biometriska ansiktsbilder, underskrifter och fingeravtryck för pass och andra identitetshandlingar. Produkterna uppfyller de normer som har fastställts av ISO och ICAO, International Civil Aviation Organization. Speed Identity har till dags dato levererat säkra, tillförlitliga och användarvänliga system i mer än 100 länder världen över.

Comments are closed.