Trafikverket vinner prestigefullt pris

Trafikverkets pågående RFID-projekt var ett av fem nominerade projekt i Europa till den årliga utdelningen av Guldtaggen. Det blev andra gången på ett år som Trafikverket vann ett prestigefullt pris för sin RFID-satsning, i september 2010 så vann man GS1’s globala pris som världens bästa projekt, alla kategorier.

Prisceremonin skedde den 6 oktober 2011 i samband med Tekniska Mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset, The Golden Tag Award, instiftades 2005 av intresseföreningen RFID Nordic, då som ett nordiskt pris. Men sedan tre år, i nära samarbete med RFID in Europé, gäller priset bästa Europeiska RFID projekt.

Priset består av två delar, Guldtaggen och Minitaggen. Guldtaggen tilldelas det projekt som på bästa sätt använder RFID-tekniken med fokus på innovation och kundnytta, i år vann alltså Trafikverket med Lennart Andersson som projektledare. Minitaggen tilldelas den konsult som på ett betydande sätt bidragit till framgångarna och har nu tilldelats Learning Well AB och Gunnar Ivansson.

Resultatet av projektet kommer att innebära att man kan följa och spåra RFID-märkta järnvägsvagnar/fordon i ett mycket finmaskigt nät över hela Sverige. Järnvägstrafiken är internationell och här uppges man jobba hårt för att få till en europeisk standard för RFID inom transportsektorn. Här är Sverige är en av initiativtagarna tillsammans med GS1 Sweden som är ett standardiseringsorgan för bland annat RFID-standarder, så det bedöms inte vara orimligt att tro att det svenska RFID-projektet kommer ligga som grund för en europeisk standard. Efter ett antal lyckade pilotprojekt kommer man nu att satsa vidare med att bygga upp en infrastruktur av RFID-läsare runt om i Sverige. Totalt kan det bli drygt 600 installationer.

Det finns stora vinster att göra i alla led som ett resultat av projektet. Trafikverket ser stora besparingar i banunderhåll tack vare individmärkta vagnar. Fraktbolagen ser stora möjligheter i sin logistikhantering, veta exakt var i ett tågset respektive vagn är, vilket underlättar lastning och lossning. Järnvägsbolagen får minskad administration och bättre kontroll. Räddningsverket får ökade möjligheter att hålla koll på vagnar med farligt gods med mera.

LearningWell kom in i projektet på allvar 2009 med sin RFID-expertis och har som det står i nomineringen till Minitaggen ”på ett betydande sätt bidragit till framgångarna.”

– Det är fantastiskt att leda utvecklingen i Europa. Även järnvägsapplikationer i länder utanför EU är i kontakt med oss då Sverige anses som ett föregångsland vad det gäller RFID inom järnvägen, säger Gunnar Ivansson.

Redan nu har Trafikverket börjat titta på nästa utmaning – hur detta på bästa sätt kan stödja intermodala transporter och samverkan mellan olika transportslag.

– Naturligtvis hoppas vi få vara med på den resan också, säger Björn Wide, vd för LearningWell i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.