Ny VD för Micronic Mydata

Lena Olving har utsetts till VD och koncernchef i Micronic Mydata och kommer att tillträda senast under tredje kvartalet 2013. Hon kommer till ett företag som visade ett sämre förstakvartalsresultat jämfört med förra året, men där nuvarande vd tror att årsförsäljningen hamnar på samma nivå som förra året.

Första kvartalet 2013 visade Micronic Mydata en försämrad nettoomsättning från 295 miljoner kronor förra året till 226 miljoner i år. Rörelseresultatet backade från vinst på 2 miljoner kronor första kvartalet förra året, till en förlust på 11 miljoner i år.
– Efterfrågan har under inledningen av 2013 varit vikande i en allmänt svag konjunkturutveckling, säger Lars Josefsson, nuvarande vd för Micronic Mydata. Elektronikindustrin, i vilken Micronic Mydata verkar, förutspås dock långsiktigt visa tillväxt. Kvartalets resultat har påverkats av lägre fakturering men också av den starka kronan gentemot några av de för oss viktigaste valutorna.

Comments are closed.