Chalmers industrisamarbete i världsklass

Chalmers är tredje bäst i världen på forskningssamarbete med industrin. Det står klart när universitetsrankningen CWTS Leiden Ranking redovisar 2013 års resultat, i en mätning som omfattar 500 större universitet över hela världen.

– Det är glädjande att universitetsrankningen från Leiden pekar på vårt goda samarbete med industrin, eftersom resultatet ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Mats Viberg som är prorektor på Chalmers. Vi vet sedan tidigare att vi är bra på strategisk forskning. Nu har vi fått bevis på att vårt forskningssamarbete med industrin är i världsklass.
CWTS Leiden Ranking är den enda universitetsrankning som mäter vetenskapliga resultat helt utifrån bibliometriska uppgifter, det vill säga statistiska analyser av vetenskapliga artiklar och böcker och hur dessa citeras.
När Leiden för första gången redovisar forskningssamarbete med industrin återfinns Chalmers på tredje plats, då 13,9 procent av de artiklar som publicerats i databasen Web of Science skrivits i samarbete med en industripartner. Industrisamarbetslistan toppas av två holländska universitet: Eindhoven Technical University, 15,6 procent, och universitetet i Delft 14 procent. Som en jämförelse nämner Leiden Ranking att världens största forskningsuniversitet, Harvard University i USA, publicerade 7,6 procent av universitetets artiklar i samarbete med en industripartner.
Inom Sverige placeras Chalmers också på tredje plats i listan över de universitet som har högst andel mycket citerade vetenskapliga artiklar. Chalmers återfinns strax efter Stockholms universitet och Karolinska institutet.
När alla mätbara faktorer räknats samman ligger Chalmers på 3:e plats i Sverige, vilket innebär 93:e plats inom Europa och 209:e plats på den globala listan av 500 större universitet. Rankningen från Leiden visar också att USA fortfarande är den dominerande aktören inom den vetenskapliga världen. Men att länder som Kina, Iran och Brasilien ökar sitt vetenskapliga genomslag.

Comments are closed.