Ny vd för Macer och MTEK

Inför en planerad, stark tillväxtfas har systerbolagen Macer och MTEK anställt en gemensam vd, Fabian Pålsson som tillträdde den 1 oktober.

– Vi står nu inför en stor tillväxtfas och har därför rekryterat en vd för båda bolagen, säger Mattias Andersson.
Konsultföretaget MTEK startades 2002 av Mattias Andersson med syfte att hjälpa den tillverkande elektronikindustrin att producera effektivare och med högre kvalitet.
MTEK går igenom och säkrar kundens konstruktion för att göra den producerbar och generellt upphandlingsbar.
En säkrad kvalitet är grunden i det arbete som också ger förbättringar i effektivitet samt total lönsamhet. MTEK kan också hjälpa kunder att med bibehållen lönsamhet flytta deras produktion från en producerande enhet till en annan.
– Det handlar i stort om operationella förbättringar för att höja kvaliteten i tillverkningen. Med högre kvalitet går det att uppnå tidsbesparingar vilket i sin tur leder till minskade kostnader, förklarar Mattias Andersson. Vi kan hjälpa kunden att se underliggande kostnader.
MTEK har idag 75 procent av sin verksamhet utanför Sverige.
Utflyttningen av produktion till Asien har i många fall lett till kvalitetsproblem. MTEK har i detta avseende hjälpt många svenska företag att komma till rätta med problemen. I vissa fall kan dessa åtgärdas på plats, i andrafall lönar det sig bättre att flytta hem produktionen till Sverige.
– Sett till totalkostnaderna kan detta i många fall vara ett bättre alternativ. Att styra upp kvaliteten i Asien är inte så billigt som många tror. Men för de produkter som skall säljas på den asiatiska marknaden är det som regel bäst att också producera i Asien, säger Mattias Andersson.
Macer kom till 2008 med inriktningen att sälja mönsterkort ur ett kvalitetsperspektiv. Enligt MTEKs beräkningar så står bristande kvalitet i konstruktion och framtagning av mönsterkort för ca 80 procent av de uppkomna kvalitetsproblemen i elektronikproduktion. Priset på mönsterkortet utgör i regel bara mellan 7 och 14 procent av materialkostnaden (BOM, bill of material). Genom att kombinera kompetenser inom konstruktion, mönsterkort och produktion startades Macer. Målet var att säkra denna process och därmed sänka den totala kostnaden för både produktägaren och tillverkaren.
Fabian Pålsson har tidigare varit inköpschef och affärsutvecklare på Nera. Han inledde sin karriär på Ericsson där han sedan 1999 arbetat med inköp på flera positioner och i flera koncernbolag. Bland dem märks Ericsson Datacom Santa Barbara, i USA.
Innan han började på Nera Networks i april 2007 hann han under drygt ett år med att dessutom skaffa sig erfarenhet från Ericssons försäljningsorganisation.
– Som erfaren förhandlare i affärer kommer hans talanger att vara mycket viktiga när vi står inför en intensiv, internationell tillväxt, säger Mattias Andersson.

{mosimage}

Comments are closed.