Innovationer tema för årets Productronica

Den stora mässan Productronica äger rum den 10 till 13 november i München. I år får den temat "Hur innovation kommer att vara drivfaktor ut ur den ekonomiska krisen".

Speciellt fokus riktas mot produktionsutrustning för några tillväxtområden. Dessa är fotoelektrisk omvandling, mikro/nano-produktion, organisk elektronik och hybridkomponenter.
Förutom dessa specialområden kommer årets Productronica också att präglas av tekniköverföring, generellt sett. Experter från alla områden inom elektronikproduktion kommer att hålla presentationer under Productronica Forum, en konferens som äger rum i hall A och som stöds av organisationen ZVEI. Fler än 50 "papers" kommer att presenteras, med ämnen som sträcker sig från ny elektronik för miljömässig tillverkning och framtidens EMS-företag till spårbarhet i leverantörskedjan och nya kapslingsteknologier som bygger på inkapsling av chip. Hela programmet visas på www.productronica.com.
Hall B3 kommer att bli en mötesplats för SOPRO – en speciell utställning för framtida produktionsmöjligheter med hjälp av senaste teknologier. Bland annat kommer man att visa självorganiserande produktion med hjälp av "e-grains". Dessa små celler innebär att maskinerna kan kommunicera med varandra vilket lägger grund för en tillverkningsanläggning med hög grad av intelligens och flexibilitet, dvs i stora drag en självtänkande produktionsanläggning!
Det icke publika evenemanget Munich Electronic Summit är en diskussionsklubb mellan företagsledare där man tar upp ämnen som strategier, idéer, framtida trender och politiska förutsättningar för elektronikindustrin. Slutsatserna kommer att bli generellt tillgängliga. Munich Electronic Summit hålls under mässans första dag.
Det tidigare uppskattade "CEO roundtable" återkommer under Productrionica 2009. Diskussionen, som är öppen för allmänheten har rubriken "How innovation will be the driving force for surviving the present economic crisis". I den deltar representanter från Tyco, Siemens, Aston Martin Lagonda m fl.
Productronica 2009 väntas ha 1000 utställare.

 

Comments are closed.