Ny vd för KK-stiftelsen

KK-stiftelsens nya vd, Eva Schelin har tillträtt sin post.
– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att finansiera utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena, som stärker Sveriges konkurrenskraft och samhället i stort.

KK-stiftelsen beviljar pengar till forskning, utbildning på avancerad nivå och kompetensutvecklingsprojekt, med kravet att näringslivet aktivt deltar i projekten med egen kompetens, tid, utrustning och resurser. Under 2018 beviljade KK-stiftelsen 543 miljoner kronor till 89 olika projekt vid Sveriges högskolor och nya universitet. I projekten deltar näringslivet till ett värde som är minst lika stort, vilket gör att de beviljade projekten omfattar cirka en miljard kronor.
– Detta är viktiga projekt som både stärker forsknings- och utbildningsmiljöerna, säger Eva Schelin. Med vårt krav på samproduktion med näringslivet kommer dessutom relevant forskning snabbt företagen till del. Ständig kunskaps- och kompetensutveckling är idag nödvändiga konkurrensmedel.
KK-stiftelsen går nu in i nästa utvecklingsfas, som i än högre grad ska präglas av en fördjupad och förtroendefull utvecklingsdialog med lärosätena, med större fokus på helheten och vad miljöerna ska åstadkomma, snarare än dess enskilda delar.
– Vi ska stärka vår roll som en professionell och förtroendeingivande aktör i forskningssystemet, och på ett positivt sätt bidra till att utveckla akademin och näringslivet. Det gör vi bland annat genom att utveckla dialogerna med både lärosätena och företagen som de samverkar med. Vi ska också ta ett helhetsgrepp kring vår programportfölj, och kommer än mer systematiskt utvärdera och analysera både miljöerna och våra insatser.
Eva Schelin kommer närmast från IQ Samhällsbyggnad, och har dessförinnan bland annat arbetat på Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och Trafikverket. Hon har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och en teknologie licentiatexamen från Linköpings universitet.

One Response to “Ny vd för KK-stiftelsen”

  1. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling