Den kompletta EMC-handboken

”Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask” är en handbok för alla som arbetar med EMC-frågor. Den presenterar grundprinciper och praxis för ett framgångsrikt EMC-arbete.


Författaren Michel Mardiguian har i många år varit en internationellt erkänd författare och föreläsare och har i boken sammanställt både de senaste årens publicerade artiklar och ett omfattande kursmaterial.
Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya utmaningar för elektroniken och den elektroniska miljön. Ett exempel är Internet of Things (IoT) som står för dörren, och i dess fullskaliga vision innebär det att elektroniska system, både trådlösa och icke-trådlösa, kommer att vara samlokaliserade i hela samhället. Förväntningarna på tillförlitligheten är mycket höga och utmaningarna många.
EMC-området kommer att påverkas radikalt, och utmaningarna kan vara de största sedan etableringen av kunskapsområdet för omkring 100 år sedan. Att ignorera EMC i utveckling och konstruktion av nya produkter kan leda till allvarliga problem och behovet av kunskap är därför stort.
Handboken bygger på den mycket populära serien av EMC-artiklar av Michel Mardiguian, som publicerats i Electronic Environment, en tidning med fokus på EMC och elektronikmiljö. Artikelserien har också publicerats på webbplatsen electronic.nu och läsare har kommit från hela världen.
Boken har 220 sidor och den presenterar grundprinciper och praxis för ett framgångsrikt EMC-arbete genom tydlig handledning med många exempel, illustrationer och guider. Boken är indelad i tio kapitel som avslutas med kunskapsfrågor. Den finns att köpa på www.breakastory.online.

Comments are closed.