Ny utgåva av MATLAB

MATLAB 2014b, från MathWorks, har bland annat ett nytt grafiksystem, funktioner för hantering av stora datamängder och förbättrade samarbetsfunktioner för paketering och delning av kod samt integration med versionshanteringssystem.

Uppdaterade standardfärger, -teckensnitt och -format i det nya grafiksystemet i MATLAB gör det enklare att tolka och analysera data. En ny syntax för ändring av grafikobjektens egenskaper gör det enklare att anpassa visualiseringarna. Ytterligare nya funktioner är bland annat roterbara axeletiketter, stöd för tecken och symboler på flera språk samt automatisk uppdatering av datum- och tidsetiketter.
Ytterligare funktioner för stora datamängder i MATLAB ger effektivare sätt att bearbeta datauppsättningar som inte får plats i minnet. Bland funktionerna finns förenklade sätt att få åtkomst till och analysera textfiler och databaser med stora datamängder samt stöd för MapReduce-metoder direkt i MATLAB. Funktionerna kan även skalas upp för användning på plattformen för stora datamängder, Hadoop.
MATLAB 2014b har nu också en integration med versionshanteringssystemen Git och Subversion via Current Folder Browser, inklusive möjlighet att synkronisera med webbaserade lagringssystem, till exempel de som finns på GitHub.  Användarutvecklade toolboxar kan enkelt paketeras som installerbara filer. Det gör det enklare att såväl distribuera som installera och hantera delad kod och funktioner.

Comments are closed.