Hel avdelning tillägnad Internet of Things

RS Components har lanserat en avdelning för Internet of Things, IoT, inom onlinecommunityn DesignSpark. Där finns bland annat konstruktionsverktyg för snabb prototypframtagning och produktutveckling.

IoT-sidan omfattar de senaste bloggarna och en artikelserie som skrivits av partners, medlemmar av DesignSpark-communityn samt ledande branschexperter. Denna är tänkt att fungera som en kunskapsbas för att hjälpa ingenjörer konstruera applikationer med IoT-funktioner.
– År 2020 har man förutspått att många som 26 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade mot Internet, och var och en av dem kommer att ha sin egen unika ID, säger Pete Wood, DesignSpark community manager på RS Components. Tillsammans skapar dessa uppkopplade enheter "Sakernas Internet", vilket låter oss fjärrstyra och fjärrövervaka enheter via Internet. Vi vill få igång diskussioner om bästa praxis och rekommendationer om vilka produkter som lämpar sig för användning i IoT-applikationer.

Comments are closed.