Ny stororder till Ruag Space AB

Ytterligare en stororder är bärgad för Ruag Space AB i Göteborg, den här gången till Galileo – Europas satellitnavigeringssystem. Den här beställningen är värd cirka 250 miljoner kronor. Härom veckan fick företaget en order på cirka 100 miljoner kronor.

– Efter många år av utvecklingsarbete och offerter börjar det lossna nu. Den här ordern på utrustning till 14 satelliter kommer att följas av ytterligare beställningar. Vi har fått en unik position i projektet och står för ett flertal nyckelkomponenter ombord på satelliterna, säger försäljningschef Folke Brundin.

Galileo är Europas motsvarighet till USAs militära satellitnavigationssystem GPS. Galileo är ett modernare system och uppges ha bättre noggrannhet, högre funktionssäkerhet och högre tillgänglighet än GPS. Systemen kommer dessutom att vara kompatibla så att mottagare kan använda båda systemen för positionering och därmed kraftigt öka tillgängligheten till satelliter även i storstäder med höga byggnader. Projektet drivs med EU som finansiär och The European Space Agency, ESA står för teknisk projektledning.

Ruag Space har i många år deltagit i utvecklingsarbete som resulterat i leveranser till tidiga försökssatelliter. Nu har upphandlingen avslutats för de 14 första satelliterna till systemet som till slut ska omfatta 30 satelliter i 20 000 km höga banor i tre olika banplan.

Huvudleverantör av satelliterna är OHB Systems i Bremen och leverantör av navigationsnyttolast är brittiska Surrey Satellite Technology (SSTL).

Ruag Space AB i Göteborg ska leverera det centrala datorsystemet till satelliterna till OHB Systems, antenner för systemintern radiokommunikation till SSTL och processorkort till en digital radiomottagare till Mier i Spanien. Det totala ordervärdet är cirka 250 miljoner kronor.

När nästa omgång satelliter beställs om något eller några år förväntas ytterligare beställningar på flera hundra miljoner kronor hamna hos Ruag Space. Fler utrustningstyper förväntas då ingå.
 
Det har alltså börjat lossna rejält för Ruag Space AB i Göteborg. Härom veckan kunde företaget rapportera att de vann upphandlingar till Intelsats senaste tillskott av satelliter och till den kanadensiska satelliten Nimiq-6 till ett ordervärde av cirka 100 miljoner kronor.

Ruag Holding AG är en internationell koncern inom flyg, rymd och försvar med stark fokusering på avancerad teknologi. Gruppens huvudkontor ligger i Bern i Schweiz och ägs till 100 procent av schweiziska staten. Ruag har anläggningar för utveckling och konstruktion i Schweiz, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ruag Space AB är en del av den nybildade, 1 000 man starka rymddivisionen inom Ruag. Bolaget är en internationell, oberoende leverantör av kvalificerad rymdutrustning. Företagets huvudprodukter är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter och adaptrar och separationssystem till bärraketer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en division för mekaniska system i Linköping. Ruag Space AB har cirka 380 anställda.

Comments are closed.