Ny specifikation från NFC Forum

Den icke vinstdrivande branschorganisationen för Near Field Communication, NFC Forum, har släppt sin 16:e specifikation benämnd ”NFC Forum Simple NDEF Exchange Protocol (SNEP)”.

SNEP är ett protokoll på applikationsnivå lämpat för att skicka eller ta emot meddelanden mellan två NFC-kompatibla enheter.

Förlängningen av NFC Data Exchange Format (NDEF) till ”peer-till-peer”-användning i SNEP är ett betydande framsteg. Tidigare var NDEF endast applicerbar för NFC-taggar i Reader/Writer-mod. Nu möjliggörs användning av SNEP i öppet standardiserade NDEF i ”peer-till-peer”-mod, med ett sömlöst datautbyte, enligt ett pressmeddelande.

Mer information finns på organisationens hemsida www.nfc-forum.org där också möjligheten finns att ladda ner NFC-forumets specifikationer utan kostnad.

Comments are closed.