Ny lösning för snabba, optiska nätverk

Alcatel-Lucents lanserar ny lösning för optiska nätverk som uppges göra det möjligt att sända signaler med en hastighet på 100 gigabit per sekund över ännu längre avstånd än tidigare och på fiber med en sämre kvalitet.

Alcatel-Lucent lanserar nu ”The 100G eXtended Reach (XR) premium card”, en ny lösning för optiska nätverk, med en teknik som utvecklats på Bell Labs för att följa och upprätthålla kvaliteten på optiska signaler. 100G XR-kortet, som kommer att ingå i Alcatel-Lucents switch 1830 Photonic Service Switch (PSS), uppges komma att utöka räckvidden för optiska signaler med en hastighet på 100 Gbit/s över ett mycket större område än vad som har varit möjligt tidigare men även via fiber som har en sämre kvalitet. Lösningen är framtagen för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på tjänster som video samt fasta och mobila bredband.

Alcatel-Lucents 100G XR kan överföra signaler på 10G, 40G och 100Gbit/s i en optisk fiber med en längd på upp till 2000 kilometer eller längre. Detta innebär en utökad räckvidd på 30 procent. Lösningen uppvisar även hög prestanda på fiber med en lägre kvalitet. Detta gör att operatörer kan överföra information i en hastighet på 100 Gbit/s i vilken fiber som helst, när de vill och till ett betydligt lägre pris än tidigare, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.