Fingerprint i avtal med stort mobiltelefonföretag

Göteborgsföretaget Fingerprint Cards (FPC) har tecknat ett avtal med en ledande mobiltelefontillverkare avseende företagets svepsensor FPC1080A. Sensorn kommer nu att integreras i mobiltelefonföretagets plattform för smarttelefoner.

FPC: s nya svepsensor FPC1080A integreras för närvarande i en mobilplattform hos en av världens ledande tillverkare av mobiltelefoner, även känt som en "Tier 1”-tillverkare*. Mobiltelefonföretaget, som vill förbli anonymt på grund av konkurrensskäl, har godkänt FPC som en leverantör av sensorer och ett avtal (”Master Purchase Agreement”) mellan de båda parterna har undertecknats.

– Vi är mycket stolta och glada att kunna meddela att vi tecknat vårt första avtal med en ”Tier 1”-tillverkare av mobiltelefoner och att våra svepsensorer kommer att integreras i det här företagets plattform för smarttelefoner. Avtalet omfattar framtida leveranser av fingeravtryckssystem, inklusive både hård- och mjukvara. För närvarande har inget beslut fattats angående vilken eller vilka modeller svepsensorn ska integreras i, men vi hoppas att ett sådant beslut kommer att tas under första halvåret 2012, säger Johan Carlström, vd för FPC, i ett pressmeddelande.

Att integrera en fingeravtryckssensor i en mobiltelefon avser skapa en produkt där bekvämlighet är optimerad i kombinerat med hög säkerhet. Potentiella tillämpningar är säkra mobila betalningar, skydd av personlig information, ersättning för PIN-kod, ökad flexibilitet för skärmlås och andra användningsområden där användarens identitet måste fastställas.

* ”Tier 1” avser här de 10 största tillverkarna av mobiltelefoner i världen, vilka är:Nokia, Samsung, LG, Apple, ZTE, RIM, HTC, Motorola, Huawei och Sony Ericsson.

Comments are closed.