Ny kemikalieskatt upprör

Organisationen ElektronikBranschen rasar mot den nya kemikalieskatten på hemelektronik. ”Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel”, säger Klas Elm, vd för organisationen.

”Utredningens målsättning är att minska bland annat förekomsten av flamskyddsmedel i elektronik genom att fördyra de produkter som säljs i Sverige med 2,4 miljarder för konsumenterna, samt att addera 27 miljoner på företagens administrativa kostnader. Ändå tror utredningen att endast 0,4 procentenheter av den totala försäljningen av denna hemelektronik flyttas över till internationell e-handel”, skriver organisationen.

– Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen i en kommentar till förslaget. Den som tror att en skatt som fördyrar för svenska företag skulle påverka den globala produktionen av hemelektronik bör tänka om.

Skatten föreslås uppgå till 120 kronor per kilo vara, med ett tak på 320 kr. Utredningen föreslår att det ska finnas möjlighet till avdrag för skatt med 50 procent för den elektronik som inte innehåller additiva föreningar av bromklor eller fosfor. För elektronik som inte innehåller nämnda additiva föreningar och inte heller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar medges i stället avdrag med 75 procent. Utredningen menar att eftersom all elektronik innehåller mer eller mindre farliga kemikalier kommer det inte att vara möjligt att göra avdrag för hela skatten.

– Samma produkter kommer köpas som tidigare. Miljön kommer inte att hjälpas, men svenska företag kommer att slås ut. Jag tror inte det är så en näringslivsvänlig regering vill agera. Giftiga och farliga kemikalier ska förbjudas på EU-nivå, först då ändras produktionen och miljövinster uppnås, säger Klas Elm.

De produkter som föreslås omfattas av kemikalieskatten är bland annat mobiltelefoner, TV-apparater, skärmar, laptops, datorer, surfplattor, datorer, routrar, trådlösa nätverk samt vitvaror.

ElektronikBranschen bildades 2001 (under namnet CE-Konsumentelektronikbranschen) som ett samarbetsforum mellan handlarnas intresseorganisation ElektronikFörbundet, leverantörernas intresseorganisation SRL (Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer) samt de stora elektronikhandelskedjorna.

Comments are closed.