Ny jordresistanstång

Att mäta jordningskvaliteten med jordspett är besvärligt, dyrt och tidskrävande. Att använda en mättång är ett praktiskt alternativ för att snabbt och enkelt få tillförlitliga mätdata. Med EMZ-1000 jordresistansmätare från Voltcraft utökar Conrad Sourcing Plattform sitt sortiment inom området VDE-mätteknik.

Med mättången, som består av en spännings- och en strömspole, mäts slingresistansen helt enkelt genom att tångens käftar omsluter ledningen. Denna metod kan användas för att mäta grund och jordstavar på byggarbetsplatser samt för att mäta i system, maskiner, underfördelningssystem, kopplingsskåp eller potentialutjämningsskenor.

Volcraft EMC-1000 har en självlysande fyrställig LCD-skärm som samtidigt kan visa resistans (0,010 – 1200 Ohm) och växelström 0,00 mA – 20,0 A). Om skärmen inte skulle kunna avläsas direkt möjliggör Data-Hold-funktionen att data kan läsas av senare. Portföljen inkluderar också en datalagringsenhet för 300 mätningar, en inställbar alarmfunktion när gränsvärden överskrids samt automatisk avstängning vid inaktivitet. Mättängerna utvecklades för säkerhetsområdena: CAT III 300 V och CAT IV 150 V.

Comments are closed.