Ny elsäkerhetslag på gång

Regeringen har beslutat att lämna förslag på en ny elsäkerhetslag till riksdagen. Lagförslagets huvudsyften är att tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar och ge Elsäkerhetsverket bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn, samtidigt som konsumenternas ställning stärks. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

 

− Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men på en del områden behövs förbättringar, säger energiminister Ibrahim Baylan. Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla. Det är hög tid att vi får ett modernt och enkelt regelverk som tydliggör ansvaret för elinstallationsarbete, förbättrar tillsynen och stärker konsumenternas ställning.
I samband med att propositionen överlämnas till riksdagen lanseras nya informationssidor på Elsäkerhetsverkets webbplats. Här samlar myndigheten information om den nya elsäkerhetslagen och dess innebörd. Webbsidorna kommer att utökas efter hand med mer detaljerad information till exempelvis konsumenter, elinstallatörerer och företag.

Comments are closed.