Nokia skär i Finland och Tyskland

1 300 jobb i Finland, 1 500 jobb i Tyskland och 400 jobb i Frankrike, Det blir resultatet av Nokias samgående med Alcatel-Lucent. Enda ljuspunkten är 500 nya forskningsjobb i Frankrike.

Nokias köp av Alcatel-Lucent innebär en ganska drastisk effektivisering av företaget och de tyngsta nedskärningarna hamnar i Finland och Tyskland. Det står klart efter de senaste beskeden från Nokia. Företaget räknar med att minska antalet anställda i Finland med 1 300, från dagens 6 700. I Tyskland minskas antalet anställda med 1 500, från dagens 4 800. I Frankrike minskas visserligen antalet anställda med 400, men samtidigt skapas 500 nya arbeten inom forskning och utveckling.
Nokia räknar med att på det här sätt kunna skära bort ca 900 euro i kostnader fram till 2018 och på det sättet förbättra lönsamheten för det sammanslagna företaget. I första hand är det parallella verksamheter som försvinner.
Att den franska verksamheten slipper nedskärningar beror på ett avtal mellan Nokia och Frankrikes president François Hollande vid Alcatel-Lucent-köpet förra året. En förutsättning för köpet var att inga nedskärningar skulle göras i Frankrike de närmaste två åren.

Comments are closed.