Molntjänst tar in 5 MSEK

En stark hållbarhetsprofil innebär idag stora värden för företag, men ingen aktör har tagit sig an uppgiften att digitalisera och centralisera all världens hållbarhetsdata från företag förrän nu. Nu tar Worldfavor in kapital för att expandera och säkra den positionen. Fyra miljoner kronor kommer från AXSU Ventures och kombineras med VINNOVA- och EU-finansiering om ca 1,3 miljoner.

 

Worldfavors molnbaserade SaaS-lösning erbjuder företag världen över en radikal effektivisering av sin hantering av information rörande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet – från insamling till sammanställning och kommunikation. Tjänsten kan appliceras både inom företaget och i leverantörskedjan, och även visualiseras mot alltmer hållbarhetsmedvetna konsumenter.
– Potentialen för Worldfavor är fantastisk, säger Axel Sundström på AXSU Ventures. Att digitalisera hållbarhetsredovisningar är både affärsmässigt bra för företag och ett sätt att göra världen mer hållbar. Worldfavor öppnar dessutom upp möjligheten för vem som helst att efterfråga hållbarhetsdata från företag. Visionen är att all information ska finnas digitalt samlad på ett ställe – enkel att ta del av, dela, jämföra och analysera.
– Tajmingen är väldigt intressant just nu, med exempelvis en ny EU-lagstiftning om hållbarhetsredovisning, och den vågen vill vi rida på så mycket vi kan, säger Frida Emilsson, medgrundare av Worldfavor. Vi beräknar kunna öka vår användarbas i gruppen stora företag till ca 17000 inom tre år på ett globalt plan.
Produkten bygger på internationella hållbarhetsstandarder och har redan över 2000 anslutna företag, däribland Folksam, HSB och Länsförsäkringar. Kapitalet ska framförallt användas för expansion med fokus på marknadsföring och försäljning. Företaget kommer även förbereda för expansion mot en internationell marknad.
– Vi är väldigt glada att få in en investerare som förutom ett viktigt expansionskapital även bidrar med erfarenhet från att bryta ny mark inom digitalisering av ett nytt område och försäljning mot storföretag. Dessutom har de en teknisk spetskompetens som vi värdesätter. säger Frida Emilsson.

Comments are closed.