Ny CO2-sensor från SenseAir

SenseAir har utvecklat en snabb sensor för detektion av koldioxid. Sensorn har flera använsningsområden, är baserad på modern infraröd teknik (NDIR) och är avsedd för att enkelt integreras i andra produkter.

 

SenseAir presenterar en ny högpresterande CO2-sensor optimerad för snabb responstid, CO2 Engine K30 FR. Sensorn är baserad på modern infraröd teknik (NDIR) och är avsedd att enkelt integreras i andra produkter. CO2 Engine K30 FR har en responstid på två sekunder (T90) med ett mätområde på 0-5000 ppm . Sensorn är väl utformad för att kunna mäta snabba förlopp med eller utan pump.

CO2 Engine K30 FR är avsedd för produktion i höga volymer och har full spårbarhet genom serienummer. Varje sensor är individuellt kalibrerad samt är försedd med UART digital interface samt analog utgång.

Sensorn kan användas i en mängd olika applikationer där snabba förändringar behöver registreras, såsom läckagedetektering inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Andra exempel på användningsområden är detektering av obehöriga i slutna utrymmen och upptäckt av läckage i industrimiljöer.

Comments are closed.