Acreo rådgivare i studie av framtidens ICT-infrastruktur

The Institute for Broadband technology i Gent har bjudit in Acreo att delta i forskningsprojektet TERRAIN (Techno-Economic Research for futuRe Access Infrastructure Networks).

Acreos del i TERRAIN är att studera hur samhället påverkas av paradigmskiftet inom bredband från vertikal integration till öppna nät.

Vidare skall Acreo utvärdera vilka nya samarbetsmodeller som kan krävas för investeringar utifrån ”value networks” det vill säga de perspektiv som beskriver sociala och tekniska resurser inom och mellan företag.

De flesta telekomföretag och nätägare utvärderas utifrån traditionella investeringsmetoder NPV (Net Present Value). TERRAIN kommer att utgå ifrån en utvecklad utvärderingsteknik som bygger på marknadskonkurrens, kallad ”multi-actor analysis”.

Acreos kompetens av fastighets- och hemmanät liksom de svenska erfarenheterna av stadsnät och bredband kommer att ha en avgörande inverkan på studien. Acreo deltar som den enda svenska partnern i projektet genom Crister Mattsson, Senior Advisor på Acreo. Projektet startar 1 oktober och kommer att pågå till 30 september 2012, enligt ett pressmeddelande.

Projektet är sammanhållet av the Institute for Broadband technology i Gent, IBBT. Förutom flera institutioner på IBBT kommer ytterligare tolv externa partners att delta i projektet. Det startar 1 oktober och kommer att pågå till 30 september 2012.

Comments are closed.