Ny allians ska främja G3-PLC

Tolv stora aktörer inom den ”smarta” elnätsbranschen tillkännager ett nytt globalt partnerskap till stöd för utvecklingen av det nya kommunikationsprotokollet över kraftledningar – G3-PLC.

Alliansen leds av stora aktörer inom sektorn för smarta elnät såsom: Enexis, ERDF, Maxim Integrated Products, STMicroelectronics, Texas Instruments, Cisco, Itron, Landis & Gyr, Nexans, Sagemcom och Trialog.

Den nya Power Line Communications (PLC)-tekniken överför digital information via elledningar med hjälp av OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) och är konstruerad för frekvensbanden 10-490 kHz. Tekniken uppges vara definierad för att lösa de utmaningar som morgondagens smarta elnät står inför och har antagits som grund i flera standarder från IEEE, ITU och IEC/CENELEC samt erbjuder interoperabilitet med den G3-PLC-specifikation som finns idag. Produkter med G3-PLC finns tillgängliga från stora tillverkare av halvledare och utrustningar, vilka för närvarande fälttestas av flera stora företag och organisationer över hela världen, inklusive elleverantören ERDF i Frankrike.

Alliansen har bildats för att stödja utbredningen av G3-PLC över hela världen i olika smarta nätapplikationer såsom automatisk mätaravläsning, laddning av elfordon, energistyrning i hemmet, belysningsstyrning och nätövervakning.

– Bildandet av G3-PLC Alliance är ett viktigt steg mot smarta elnät. Vi ber andra aktörer inom branschen att gå med i vårt samarbete och stödja detta initiativ, säger Michele Bellon, G3-PLC-alliansens ordförande och även ordförande för ERDF.

Viktiga mål för alliansen uppges vara att:

  • Främja G3-PLC i de internationellt erkända organisationerna (IEEE, ITU, IEC, ISO, etc.)
  • Främja G3-PLC tekniska funktioner, prestanda och övergripande värde.
  • Organisera certifieringstester och program.
  • Organisera och driva branschen användargrupper för att underhålla G3-PLC-specifikationen och att försäkra interoperabilitet.
  • Stödja elleverantörer i utbyggnaden av det nya G3-PLC kommunikationsprotokollet i sina respektive länder.

Främja G3-PLC i andra applikationer såsom hemmets/byggnadens energihushållning, hemautomation, ”fordon-till-nät” och ”fordon-till-laddstationen”-kommunikation, belysningsstyrning, fabriksautomation och optimering av prestanda för smarta elnät.

Mer information finns på www.G3-PLC.com .

Comments are closed.