NXP utökar alliansen med Virage Logic

Den nederländska chiptillverkaren NXP Semiconductor utökar sin strategiska allians med amerikanska Virage Logic Corp. och avtalar om att flytta över delar av sina avancerade CMOS IP-rättigheter.

Avtalet innebär en överföring av 160 anställda och viss utrustning. Avtalet innebär också en licensiering och ett långsiktigt samarbete om IP-utveckling mellan de båda företagen. Virage Logic kommer också att etablera ett FoU-center i Eindhoven som ska ge NXP support och utveckla nya produkter baserade överförda IP inom CMOS I/O, analog mixed signal och System-on-Chip (SoC) infrastruktur IP. Produkter som ska finnas kommersiellt tillgängliga under första delen av 2011.

Avtalet innebär dessutom att NXP får 2,5 miljoner Virage-aktier och del av den framtida vinsten kopplad till överförd IP-portfölj. Dessutom kommer NXP att få ta del av Virage Logics halvledar-IP inom SoC och NXP kommer att betala $60 miljoner över en fyraårsperiod beräknat från det datum då avtalet är klart, vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet i år.

Comments are closed.