NXP rapporterar

NXP gjorde förlust år 2007 men redovisar vinst för färde kvartalet. Bildar tunerbolag med Thomson

 Omsättningen för 2007 var omkring 7 miljarder dollar en nedgång med 6,6 procent jämfört med 2006 och förlusten för året var 750 miljoner dollar, men fjärde kvartalet visar en vinst på 67 miljoner dollar.

NXP har i besparingsprogram kapat kostnader med över 100 miljoner euro och är väl positionerad att möta en svag marknad och att ta till var en framtida uppgång säger Frans van Houten VD för NXP. Vi avser att spela en vital roll i konsolidering inom industrin för att nå rätt storlek och ledande position i marknaden, 

Exempel på konsolidering är det gemensamma bolag man bildar med Thomson genom hopslagning av respektive bolags enheter för can tuner moduler.

 Digitala can tuners har en viktig marknad när sändar och bredbandsöverföring skall hantera teknologier som DVB-S2, DVB-T, DVB-H och nya kabelmoduleringsteknologier och det nya bolaget kommer att storlek att tjäna dessa marknader effektivare säger Jean-Charles Hourcade teknisk direktör i det nya bolaget.

Comments are closed.