Annons

NOTE växer med ny kund i Kina

NOTE har vunnit en ny kund i Kina. Kunden är ett världsledande bolag inom skärning och svetsning där NOTE kommer att tillverka kretskort till befintliga samt kommande produktgenerationer.

Serietillverkning planeras att starta under 2022. Partnerskapet bedöms ha en god potential och beräknas att inom några år uppgå till ett värde om cirka 70 MSEK per år. Tillverkningen sker initialt på NOTEs fabrik i Kina.

– NOTE utvecklas fortsatt starkt med mycket hög tillväxt och ökad lönsamhet, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. Den här kunden är en av flera nya kunder vår fabrik i Kina lyckats vinna under 2022. Det är glädjande att se att våra senaste marknadssatsningar i Kina ger resultat.

Comments are closed.