Note redovisar positiva siffror

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter finansnetto för det tredje kvartalet på 10,4 miljoner kronor, en uppgång från 9,8 miljoner Q3 2015. Även omsättningen ökade, från 235,5 miljoner kronor Q3 2015 till 261,5 miljoner Q3 2016.

– Under årets tre första kvartal ökade Note försäljningen med 14 procent. Vi ser en positiv utveckling för flera av våra kunder. Hittills i år har rörelseresultatet förbättrats med 11,0 miljoner kronor och uppgick till 34,7 miljoner kronor, vilket innebär en förstärkning av rörelsemarginalen till 4,3 procent (3,3%). Orderstocken ger stöd åt en positiv volymutveckling även under fjärde kvartalet och vår balansräkning är fortsatt stark, säger Peter Laveson, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.