Note köper mekanikleverantör

Note köper idag mekanikföretaget Kjell Tengmo AB i Järfälla utanför Stockholm. Syftet är att snabbt kunna utveckla avancerade mekanikprototyper, men också att leverera mekanikkomponenter till volymtillverkningen i Gdansk och Kina.

Bolaget har avancerad teknisk utrustning och specialkompetens inom skärande bearbetning. Produkter med tillhörande tjänster levereras bland annat till kärnkrafts- och telekomindustrin. Omsättningen uppgår för närvarande till cirka 25 MSEK per år och verksamheten har cirka 20 medarbetare. Företaget grundades av Kjell Tengmo och har sedan 2003 ägts av Partnertech Karlskoga AB. Det återköptes av Kjell Tengmo den 1 mars. Idag väntas försäljningen till Note AB slutföras.
– Vi har under flera år arbetat aktivt med att kvalificera och utveckla ett stort antal högklassiga mekanikleverantörer i lågkostnadsländer. Nu kompletterar vi vår materialförsörjning med en mekanikverksamhet nära våra kunder. Bolaget kommer att namnändras till Note Components Järfälla AB och snarast möjligt integreras med vårt materialförsörjningsbolag Note Components i Gdansk och Kina, säger Knut Pogost, CSO och VD på Note Components.

Comments are closed.