Forsknings och innovationsframsyn

Vinnovas och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, projektet Forsknings- och innovationsframsyn presenteras. Självständiga och konkurrensutsatta universitet och högskolor är en viktig förutsättning i framtiden

 

Nödvändiga förändringar som krävs för att göra det svenska forsknings- och innovationssystemet effektivt, flexibelt och snabbfotat, redovisas idag när Vinnovas och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, projektet Forsknings- och innovationsframsyn presenteras. Självständiga och konkurrensutsatta universitet och högskolor är en viktig förutsättning i framtiden.
– Snabbfotade, starka universitet som själva styr över resurserna krävs för Sveriges konkurrenskraft, säger Jan-Eric Sundgren, ordförande för projektet och senior vice president AB Volvo.
– Vi föreslår att lärosätenas organisationsform ändras från myndighet till stiftelse. Formen skulle göra de enskilda universiteten och högskolorna mer konkurrensutsatta samtidigt som de själva får full kontroll över resurserna, säger Jan-Eric Sundgren.
Självständiga lärosäten behöver eget kapital. Detta kan delvis ske genom att en del av Akademiska Hus balansräkning överförs till respektive högskola. En del av intäkterna från försäljningen av de statliga bolagen skulle också kunna sättas av för detta ändamål.
De offentliga forskningsresurserna är långt ifrån tillräckliga och måste höjas till minst en procent av BNP. Men även andra åtgärder krävs.
­– Mer pengar räcker inte. Det finns också ett stort behov av strukturella förändringar och kraftfulla prioriteringar. Då kan innovationssystemet generera tillväxt, nya jobb och ökad välfärd. Dessutom måste regeringen snarast se över hur skatter, incitament och avdrags­rätter utformas för att stärka forsknings- och innovationssystemet, säger Jan-Eric Sundgren.

Tre paneler med representanter från näringslivet, akademin och samhället har diskuterat frågorna under hösten 2007.
– Samspelet mellan aktörerna bidrar till styrkan i slutsatserna. Fokus har varit att forskningens resultat ska gagna samhället, säger Jan-Eric Sundgren 

Viktiga åtgärder som föreslås är:

Universitet och högskolor ska vara självständiga och utsatta för konkurrens.
Strategiska forskningsområden, excellenta forskningsmiljöer och enskilda eminenta forskare och forskningsledare ska prioriteras.
De statligt påverkbara villkoren för alla aktörer inom forskning, utveckling och i innovationssystemet ska vara de bästa tänkbara.
De ekonomiska ramarna för det statligt finansierade FUI-systemet, Forskning-, Utveckling- och Innovationssystemet, ska vara långsiktiga, stabila och tillräckliga för att skapa internationell konkurrenskraft.

 

 

 

 

Comments are closed.