Annons

NOTE köper Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i Herrljunga. Genom förvärvet får NOTE sin fjärde svenska fabrik och en etablering nära kunderna i västra Sverige.

Dynamic Precision Solutions omsättning beräknas bli 140 miljoner SEK för helåret 2022 och med en rörelsemarginal i nivå med NOTEs.

Bolagets affärsmodell påminner om NOTEs. Kunderna återfinns främst inom segmenten Communication och Industrial. Fabriken i Herrljunga har under inledningen av 2022 visat en hög tillväxt kombinerat med en stark lönsamhet. Verksamheten har drivits framgångsrikt under ledning av vd Anders Gustafsson som kvarstår i sin roll som vd i bolaget. Antalet anställda i verksamheten uppgår till cirka 30.

Köpeskillingen uppgår initialt till cirka 20 miljoner SEK. Maximal köpeskilling, inkluderande lönsamhetsbaserade tilläggsköpeskillingar, uppgår till drygt 50 miljoner SEK. Utifrån en värdering på skuldfri basis motsvarar det en multipel (EV/EBITDA) om cirka 5. Betalning av köpeskillingen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning.

Sett över de senaste 12 månaderna innebär förvärvet proforma en tillväxt av såväl försäljning som rörelseresultat om cirka 5%.

Comments are closed.