Annons

Samarbete inom industriell automation

Efter en framgångsrik leverans av flera projekt i SKF:s globala tillverkningsnätverk, bland annat i Göteborg, där industrirobotar från ABB installerats i lagertillverkarens toppmoderna fabrik, tar nu ABB och SKF nästa steg i sitt samarbete.

Genom partnerskapet skall de bägge företagen identifiera och utvärdera lösningar för att förbättra tillverkningskapaciteten och stödja kundernas ökade produktionseffektivitet. Som ett första steg kommer SKF:s investeringar i automation och rena tillverkningsprocesser att fungera som en testbädd med fokus på att minska koldioxidutsläppen från SKF:s verksamhet. På längre sikt avser parterna att utforska nya affärsmöjligheter inom både traditionella och nya marknadssegment, där båda företagen bidrar med erfarenheter från ett brett spektrum av branscher.

– Efterfrågan på automation ökar till följd av en minskande befolkning i arbetsför ålder, stigande arbetskraftskostnader och industrins arbete för att skapa resurseffektiva verksamheter i transformationen till en mer hållbar tillverkning, säger Björn Rosengren, vd för ABB. Jag är därför glad över att få tillkännage detta fördjupade partnerskap tillsammans med SKF, vilket ytterligare stärker vårt tekniska ledarskap.

De två företagen har nyligen tecknat avtal om leverans av specifika projekt inom avancerad tillverkningsautomation, robotiserad Random Bin Picking eller installationer av innovativa logistikautomationslösningar i mer komplexa industriella verkstäder inom SKF:s tillverkningsområde, vilket gör det möjligt att se hur robotar kan möjliggöra kvalitetssäkring av detaljhantering.

Comments are closed.