Note köper aktier

I enlighet med styrelsens beslut den 12 december 2018 har NOTE, under perioden 14-19 december, återköpt 1 000 000 aktier till en genomsnittskurs om 21,85 SEK per aktie. Därmed är återköpen slutförda.

NOTEs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 1 000 000 aktier, vilket motsvarar 3,5 procent av totalt antal aktier och röster. Det totala antalet aktier och röster i NOTE, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 28 872 600 stycken.

Comments are closed.